funny photo 1711 16-12-37funny photo 1711 15-55-19

 

首先~祝大家新年快樂.馬年行大運! 

 

2013年還有好多文章還沒寫完.我想就只能找時間慢慢補一下

2014年我們也去滿多地方遊玩.不過照片還在記憶卡中睡覺 

 

所以今天先來po一下我用手機軟體幫博弟KUSO的可愛照

接著有空就會慢慢來寫文章囉!大家也別忘了我們嘿~ 

 

 動物系列配上博弟的臉好可愛!

 

funny photo 1411 16-2-33funny photo 1711 15-58-46funny photo 1711 15-57-0funny photo 1711 16-14-19CYMERA_20131214_164542funnyframes_20131104_134316

 

▼車子系列也挺有趣的

 

kidsframehd_20131104_142003funny photo 1711 15-52-28funny photo 1711 16-9-56

 

▼居家生活也到處看到博弟的照片

 

CYMERA_20131214_164434   img1383547093995 img1383547182241 img1383547755335 img1383561539138 img1383575204093 img1383617477692funny photo 1711 16-4-58kidsframehd_20131104_143201  kidsframehd_20131104_142100

 

 

▼走到哪都可以看到博弟的影子~哈哈!

 

funny photo 1711 16-2-12kidsframehd_20131104_142454kidsframehd_20131104_142358kidsframehd_20131104_142826kidsframehd_20131104_142919kidsframehd_20131104_143053kidsframehd_20131104_143001kidsframehd_20131104_152104kidsframehd_20131104_142616kidsframehd_20131104_143441

   

▼博弟班長挺帥的嘛!

 

photo 1411 17-2-37photo 1511 9-42-50photo 1511 9-47-33

 

▼接下來是博弟自己最喜歡的動物變裝秀

 

photo 1411 17-4-18photo 1711 13-9-20photo 1711 13-13-7photo 1711 13-15-45photo 1711 13-48-38photo 1711 13-50-9

 

●不知大家喜歡哪個系列呢?

 

 funny photo 1711 15-53-35funny photo 1711 16-19-12kidsframehd_20131104_142208funny photo 1711 16-16-5                              

arrow
arrow
    文章標籤
    kuso 有趣 照片
    全站熱搜

    ❤Sammi 媽咪❤ 發表在 痞客邦 留言(28) 人氣()