close

 
我家博弟有夠喜歡巧虎的啦!是個超級巧虎迷

 

首先要謝謝勳媽咪送給博弟的巧虎DVD和巧虎玩偶.讓博弟有機會認識巧虎

 

之前博弟根本靜不下來把一集卡通或是天線寶寶看完

 

但說也奇怪!只要一放巧虎他就會自己乖乖坐好.然後從頭到尾都看完

 

所以我每次都趁博弟在看巧虎時去做些家事.要不然我根本無法離開博弟半步

 

我現在也相信巧虎對孩子的魔力了

 

 

↓博弟會自己乖乖坐好看巧虎影片.看他多專注呀!

 

↓博弟還常這樣逗弄巧虎超可愛

 


 

 

↓博弟說要和巧虎一起睡覺.但這姿勢也太好笑了吧!

 

 

 

 

↓博弟玩扭扭車也要帶著巧虎一起玩.而且表情超多!

 

 

 

 

↓還有~還有~連蹲個便盆也要抱著巧虎

 

 

 

 

↓巧虎是我最要好的朋友

 

 

 

 


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    ❤Sammi 媽咪❤ 發表在 痞客邦 留言(44) 人氣()